Kan Ron Paul lyckas?

I nomineringsprocessen om vem som ska bli de amerikanska republikanernas presidentkandidat är det bara en man som sticker ut framför de andra, Ron Paul. Våra åsikter skiljer sig på många plan, och samtidigt kan jag inte låta bli att både fascineras och dras med i hans visioner.
Visst är det intressant och ett tecken på det amerikanska imperiets inflytande att så mycket av min tid just nu läggs på att följa med i upptakten till det amerikanska presidentvalet. Samtidigt så är valet också viktigt, just för att Ron Paul är med.

Vi skulle aldrig märka om det var Mitt Romney eller Barack Obama som var president. Trots deras ”olikheter” är bådas huvudsponsor Goldman Sachs. Staten är kapitalet. Men Ron Paul är annorlunda. Skulle han väljas, även om sannolikheten är liten (men ökande), skulle det kunna innebära stora skillnader och förändringar: Ökad frihet, och en makt som flyttar närmre folket. Det är ett steg i helt rätt riktning på ett USA som snart är helt förlorat till den mexikanska invasionen och den vita befolkningens allt lägre födelsetal.

Trots att Ron Pauls chanser att bli president, lever hoppet. Hans åsikter förfäktas nu av allt fler som anser att konstitutionen måste försvaras. Om den bara hade följts så skulle USA på många sätt fortfarande vara ett föregångsland.

Ron Pauls presidentvalskampanj kan mycket väl vara det som sätter bollen i rullning för en riktig förändring. Låt oss hoppas det.