Gustav Kasselstrand har mitt stöd

Den senaste tiden har det ryktats om oenighet inom Sverigedemokratisk Ungdom. En falang vill ta över ledarskapet över ungdomsförbundet från dess nuvarande ordförande Gustav Kasselstrand.

Med Gustav Kasselstrand som ordförande för SDU har ungdomsförbundet utvecklats både ideologiskt och i en mer självständig riktning.

SDU:s politiska mognad och slagkraftighet är något mycket positivt för Sverigedemokraternas utveckling, låt oss hoppas att Kasselstrand bibehåller sitt stöd och tillåts fortsätta den positiva utvecklingen. Det är viktigt för nationalismen och det är viktigt för Sverige, därför har Gustav Kasselstrand mitt fulla stöd.

Det finns en fara för att Sverigedemokraterna blir ett nytt KD, ett i grunden värdekonservativt parti som de senaste åren har tynat bort allteftersom de anpassat sin politik efter den politiskt korrekta dogmen.

En sådan utveckling är farlig. Sverigedemokraterna behövs inom svensk politik, och har genom sitt inträde i riksdagen förändrat mycket av grundförutsättningarna för all nationell politisk aktivism.