Max hamburgerrestauranger diskriminerar svenskar

Under Sverigedemokraternas dag under Almedalsveckan i Visby inledde Max hamburgerrestauranger kampanjen ”utan mångfald – ingen tillväxt” och deklarerade samtidigt att företaget i fortsättningen kommer att diskriminera svenskar på arbetsmarknaden genom att satsa på att inom 5 år anställa minst 50 utrikesfödda på chefspostioner.

Max hamburgerrestauranger ger sig i och med detta in i den kanske hetaste politiska frågan i Sverige. Vad de vill vinna på det är oklart. Det brukar vara en allmänt dålig företagsstrategi att ge sig in i politiska frågor som river upp många känslor hos kunderna och där en stor del av kundunderlaget utgörs av just den etniska grupp som Max nu väljer att diskriminera.

Max ställningstagande är ett prejudikat som andra företag kommer att titta noga på. Är det så att det faktiskt visar sig att Max når ut till en större kundkrets och att svenskarna struntar i om de diskrimineras av företaget så kommer det att finnas en poäng även för andra företag att anamma samma strategi för att nå den växande kundkretsen av utrikesfödda. Det skulle skapa en situation där allt fler företag aktivt väljer att diskriminera svenskar på arbetsmarknaden. Det är ett scenario som varje svensk har en plikt att göra allt för att undvika.

Via parlamentariska val har vi liten, eller ingen, chans att påverka vår framtid. Däremot har vi, som medvetna konsumenter, en stor möjlighet att påverka. Den här frågans ställning borde prioriteras upp av alla svenskvänliga krafter och en allmän bojkott mot Max hamburgerrestauranger måste utlysas, en bojkott som på sikt måste få som effekt att Max diskrimineringsstrategi visar sig vara olönsam. Det är dags att visa att svenskarna inte bara kan protestera via valurnorna.