Vallentuna Nya – lögnens riddare

För några dagar sedan damp det senaste numret av Vallentuna Nya, en av Vallentunas två kommuntäckande lokaltidningar, ner i min brevlåda. Det som stod i tidningen chockade mig. Jag är van vid lögner och vinklingar från de stora tidningsdrakarna men det här var något helt nytt för mig. Den uppenbara propagandan fascinerar mig. Tror de att någon som var på mötet köper vad de skriver? Är de galna på riktigt?

Jag ska återge det allra värsta för er här. ”Tillresta rasister störde mötet” är rubriken på tidningens framsida. I texten kallas rasisterna för tillresta provokatörer som var där för att skapa en främlingsfientlig stämning.

Eftersom jag var en av de ”tillresta rasisterna” som åsyftas, och eftersom jag vet vilka de andra ”rasisterna” var och varifrån de kommer så blir det hela väldigt lustigt. På mötet kom ungefär 200 personer. Av dem var bara ett drygt dussin organiserade invandringskritiker. Tidningen Nationell Idag var där med två journalister, Jimmy Windeskog var där från ND, några Sverigedemokrater från Vallentuna och de andra nordostkommunerna (Täby, Österåker) var också där. Flest var vi från Nordisk Ungdom, alla från Vallentuna med undantag för någon från Täby och Österåker.

Den absoluta majoriteten av oss kom alltså från Vallentuna och de som inte gjorde de kom från grannkommunerna, med undantag för en person, Jimmy Windeskog från ND. Hur många som bor i just Bällsta vet jag inte, jag vet däremot att situationen med flyktingboendet i Bällsta är en kommunal fråga och inte en fråga enbart för bällstaborna, även om det är de som berörs främst.

Vallentuna Nya hävdar också att vi var där för att ”störa mötet”. Alla 200 som var på mötet vet att det här är som taget ur luften. Det var ingen som störde. Stämningen var stundtals upprörd och hätsk, men situationen var hela tiden ordnad.

Pravda-stilen fortsätter och på insändarsidan skriver Vallentuna Nya följande: ”Falska insändare. Den här veckan fick vi många insändare mot boendet för ensamkommande barn. (ja, de skriver faktiskt barn trots att alla är medvetna om att det rör sig om ungdomar och unga vuxna män) De kom alla från olika personer boende i Vallentuna. Ja, ända tills vi kontrollerade var de skickats ifrån – det visade sig att de flesta datorerna befann sig i Skåne.”

Så motståndet finns, men inte i Vallentuna, utan i den rasistiska och avlägsna SD-högborgen Skåne. Det är nu det börjar bli riktigt läskigt. Det här är helt enkelt inte sant. Vallentuna Nya ljuger och de gör det helt öppet. Inga kritiska insändare har alltså skickats in från vallentunabor, jo jag tackar. Jag vet själv flera stycken vallentunabor som har gjort det, men vad vet jag, de kanske är skåningar hela bunten.

Vansinneslögnerna fortstätter på nästa uppslag: ”Knappt 200 var där. I DN slogs det fast att alla var kommuninvånare, i ett helsidesuppslag och över nästan hela förstasidan på Stockholmsdelen. Fast sanningen var en helt annan, ungefär hälften kom från området, resten bestod av alla journalister och ett stort antal tillresta Sverigedemokrater, några från rena nazistpartier och andra som där enbart för att provocera fram en främlingsfientlig stämning”

Antingen var inte jag och journalisterna som skrev den här artikeln på samma möte, eller så har någon av oss en väldigt speciell uppfattning av hur verkligheten ser ut. Jag satt själv bland Vallentunas politiker. De utgjorde en avsevärd skara av personerna på mötet och kom definitivt inte bara från Bällsta. Det var här som de flesta positiva personerna satt. Enligt Vallentuna Nya skulle alltså hälften ha varit från Bällsta och resten skulle vara journalister, sverigedemokrater, eller något ännu värre.

Nationalisterna skulle alltså tillsammans med journalisterna ha utgjort ungefär 100 personer. Journalisterna var inte särskilt många, även om flera tidningar och TV-kanaler var representerade. Om vi räknar högt och säger att det var 30 journalister på mötet, betyder det att det enligt Vallentuna Nya skulle varit ungefär 70 nationalister på mötet mot de 15-20 som faktiskt fanns där (och där majoriteten var från Vallentuna).

Vallentuna Nya försöker först demonisera nationalisterna genom att kalla oss för rasister och nazister. Nästa steg är att påskina att vi utgjorde en stor del av mötesdeltagarna (och i princip alla negativa deltagare). Reslutatet är att Bällstaborna själva är positiva till boendet, eller om nu någon mot förmodan skulle avvika från den åsikten så är det frågan om en rasist, eller i värsta fall en såndär fullblodsvarulvsnazist.

Vallentuna Nya har en tydlig ambition. Med lögner och vinklingar ska de få vallentunaborna att tycka rätt. Med så taffliga lögner som de presenterar i den här veckans tidning kommer de att få det svårt. Vallentunaborna är mycket smartare än vad de tror.

Mötet om flyktingboendet

Igår var vi många oroliga, förbannade och besvikna vallentunabor som samlades i Karlbergsskolan på det öppna mötet angående flyktingboendet i Bällsta. Min bedömning är att 2/3-delar av deltagarna var skeptiska mot hur den här frågan hanterats. De applåder som kom när någon uttalade sitt stöd för flyktingboendet kom främst från det hörnet av rummet där Vallentunas politiker satt. Stämningen var stundtals mycket upprörd.

Den stora lokalen var fylld till brädden och många fick inte sittplats eftersom stolarna inte räckte till. Media från SVT, TV4 och Nationell Idag var också på plats.

Mötet visade med all tydlighet hur den svenska demokratin fungerar. Det har länge talats om politikerförakt, men under kvällen märktes istället ett tydligt folkförakt från politiker och andra makthavare.

Under den öppna frågestunden var det bara Migrationsverkets representant som gav tydliga, raka och ärliga svar. Han berättade följande:

I Sverige ålderstestas ingen och nästan inga som kommer hit och söker asyl kan styrka sin identitet. I Norge ålderstestas det dock.

1900kr/dygn är kostnaden per boendeplats. Det betyder en kostnad på ca 600 000 i månaden för hemmet i Bällsta och då är inte husköpet på nästan 5 miljoner och betydande renoveringar inräknade.

Det framkom även att mäklare räknar med att husen som ligger närmast boendet faller i pris med ca 500 000 vid eventuell försäljning. Prisen på husen i hela området faller också betydligt.

Svenskar som har arbetat hårt hela sina liv för att ha råd att bo i trygga områden där deras barn kan få en bra uppväxt är alltså de som tillhör de stora förlorarna. När de har mage att protestera möts de av förakt och hån och blir stämplade som rasister.

För mig känns det enkelt att stämpla det här som ett systemfel. Den representativa demokratin skapar klyftor mellan de som fattar besluten och de som ska leva med dem. Besluten borde självklart fattas av alla, tillsammans. Den representativa demokratin gräver själv sin grav i och med ökat politiker- och folkförakt, lösningen är en direktdemokrati där invånarna själva bestämmer hur de vill ha det i sina områden.

Det här är 2000-talets stora utmaning. Men jag är övertygad om att demokratin kommer att segra. Radikaliseringen av vallentunaborna är ett steg i den riktning.

20120327-172922.jpg