En grekisk tragedi?

Lösningen på den grekiska skuldkrisen verkar långt ifrån nära, trots att situationen varit riktigt illa under minst ett och ett halv år. Krisen har än så länge begränsats till Grekland, trots varningar om att även länder som Portugal, Irland, Italien och Spanien är på väg i samma riktning som den grekiska ekonomin.

Krisen blottar stora skillnader mellan norra och södra Europa, det har påtalats många gånger. Krisen påverkar också allmänhetens förtroende för euron och EU som projekt. I Norge är 12% positiva till ett EU-medlemskap. Den lägsta siffran någonsin.

Kriser som den grekiska, bär sällan något gott med sig. Det här är ett utmärkt tillfälle för EUs makthavare att centralisera den europeiska politiken ytterligare, och skapa förutsättningar för en europeisk centralmakt som vi inte kunde drömma om när vi gick med i EU.

Nationalismen är svaret på motståndet mot EU, för det är bara nationalismen som kan tillvarata folkens olika intressen och utgöra spjutspetsen i motståndet mot centralisering och demokratiförakt. Vår uppgift blir nu att samla det motståndet i en gemensam plattform för alla folks frihet och europas fred