Nationalismen är lösningen – inte problemet

Idag publicerade bland annat Expos Daniel Poohl en artikel på SvD:s Brännpunkt, med rubriken: ”Nationalismen har inga svar på de globala utmaningarna”

I artikeln dammas några gamla klyschor av, bland annat den att nationalismen inte är en naturlig del av människans historia, utan en uppfinning från 1800-talet. Ett påstående som är lika slitet som osant.

En annan härlig klyscha som Poohl drar fram är hotet om vår befolkning blir allt äldre, och att Europa därför måste byta ut sin ursprungsbefolkning för att vi ska klara av att upprätthålla vår höga levnadsstandard. Trots att han konstaterar att ungdomsarbetslösheten är skyhög, hävdar han att lösningen ändå är massinvandring och ett ersättande av ursprungsbefolkningen.

Hur kan man inte se nationalismen som lösningen efter att ha läst Poohls artikel?