Vi har normaliserat nationalismen

De senaste åren har den svenska nationalismen befunnit sig i en turbulent period. Sverigedemokraternas väg in i riksdagen gjorde helt upp med gamla föreställningar om hur det nationalistiska arbetet skulle bedrivas.

Nordisk Ungdom startades strax innan 2010 års riksdagsval och vi gick redan från början ut med hård kritik mot SD. Samtidigt hade vi en föreställning om att vi både ville modernisera och normalisera nationalismen. Vi tyckte att de senaste årens arbete hade tagit in på helt fel väg, in i en återvändsgränd av frasradikalism och ett ständigt behov av exkludering från samhället och vardagen.

Ganska snart började vi revidera vår egen syn på Sverigedemokraterna och deras roll för nationalismen i Sverige. Vi ville bygga broar till folket, inte skapa en ännu större distans.

Vår målsättning är att ge ungdomar runt om i Skandinavien en plattform som de lätt kan identifiera sig med och dit steget in är litet. Det har resulterat i att vi idag har över 700 medlemmar, främst från Sverige men även många från våra nordiska grannländer.

Idag behövs knappast något ”normaliseringsarbete” längre. Nationalismen är en ständigt växande norm. Nordisk Ungdom kommer att fortsätta ge den ett kraftfullt uttryckssätt i form av spekatakulära direktaktioner, uppbyggandet av sociala center och ett helhjärtat stöd till Sverigedemokraterna.