Kronan

Det är nästan exakt på datumet tre år sedan Nordisk Ungdoms första sociala center i Stockholm, Stacken, öppnade. Stacken blev med tiden den naturliga knutpunkten för organisationen och redan efter ett år togs beslutet att vi behövde ett större utrymme för verksamheten.

Efter mycket letande så föll till slut ögonen på en lokal som vi utan tvekan tror kommer att uppfylla våra behov och igår öppnade det nya sociala centret Kronan sina portar.

En gång i veckan träffas aktivisterna för att planera och besluta om Kronans verksamhet. Kaféverksamhet, gemensam läxläsning, konstutställningar och mycket annat ligger i startgroparna. Vårt mål är att skapa en frizon för unga svenskar och skandinaver, där samtalen, idéerna och kreativiteten får tillåtelse att flöda fritt, utan ett hårt och kallt samhällsklimats fördömande pekpinnar.

IMG_5198.JPG