Hedersordförande i Nordisk Ungdom

Idag utsågs jag till hedersordförande på Nordisk Ungdoms riksting – en stor ära.

Det är nu nästan exakt 7 år sedan som jag, Fredrik Becklin, Andreas Johansson och Andreas Nyberg träffades för att dra upp riktlinjerna för den tilltänkta organisationen. Då var de flesta av oss ännu studenter utan barn, nu ser verkligheten helt annorlunda ut.

Såhär ett antal år senare kan jag bara konstatera att vårt grundande av Nordisk Ungdom var ett riktigt lyckat drag och trots att vi alla idag har lyckats riktigt bra vid sidan om politiken med stora växande familjer, framgångsrika företag, karriär i finansbranschen – en har till och med blivit kommundirektör – så kan vi nog alla vara överens om att Nordisk Ungdom är det vi är lite extra stolta över.

Organisationen har dessutom överlevt oss, även om både jag och Fredrik Becklin fortfarande ställer upp med både tips och råd så har en helt ny generation vuxit upp och tagit över, det bästa betyget vi någonsin kunnat få.

När jag ser kamplustan hos alla unga, hungriga och aktiva i organisationen så flammar hoppet alltid upp ännu lite starkare än tidigare.
Inget folk har genom historien gett upp sin existens utan strid och det kommer inte vårt folk heller att göra!

(Bilden är från Nordisk Ungdoms nylansering hösten 2013)