Vi är 2000-talets nationalister

Den nationalistiska renässansen vår världsdel upplever bär på ett enormt bagage som länge har hållit tillbaka vår sanna potential. Arvet efter kriget och Hollywoods förvridna bild av vad nationalismen är har gett oss en situation där Europas räddning ses som dess främsta hot.

Allteftersom problemen, kriserna, våldet och otryggheten ökar är det dock allt fler som väljer att ignorera och strunta i både bagaget och propagandan. Det är för många ett stort steg, men eftersom det blir allt lättare att ta det så når vi också ständigt nya målgrupper.

I mångt och mycket har vi i Nordisk Ungdom valt en unik väg för att tackla de här problemen. Vi tror visserligen att historien kan lära oss mycket, men vi drivs inte av en längtan till det som har varit. Många av oss är så pass unga att vi inte har haft möjlighet att uppleva något annat än det Sverige som i allt större utsträckning förtrycker sin egen ursprungsbefolkning.

Vi drivs istället av en längtan till framtiden. För att nå nya framgångar så kommer vi att fortsätta improvisera och anpassa vår verksamhet efter hur världen ser ut idag.