2013 – Ett år av framgång

2013 närmar sig sitt slut och för Nordisk Ungdom betyder det att det snart 4 år har gått sedan starten i januari 2010.

Året blev också det år då organisationen tog ett stort kliv framåt och tog den samlade erfarenheten från 3 års arbete och sammanfattade den i en ny idégrund som kompletterades med en ny, mognare, grafisk profil.

Idégrunden är ett ambitiöst försök att presentera en målriktning för hela vår rörelse, där Nordisk Ungdoms främsta uppgift blir spridandet av en idé. Med idégrunden ligger vägen rak och klar.

Vår styrka ligger främst i vår initiativkraft. Det betyder inte nödvändigtvis att det är vi som alltid sätter agendan, tvärtom så försöker vi istället att utnyttja redan uppkomna situationer och ”pusha” frågan i en viss riktning. Så gjorde vi t.ex i maj då invandrarkravallerna rasade som värst när vi patrullerade svenska områden på gränsen till oroshärdarna för att förhindra att kravallerna spred sig till våra områden. Det var först då som polisen började agera och kravallerna kvästes strax därefter. Det ligger nära sanningen att säga att det var vi, tillsammans med andra nationalister och svenskar (även enskilda invandrare) som faktiskt satte stopp på den här kravallomgången.

Maj månad blev vår dittills mest framgångsrika sett till antalet nya medlemmar, hemsidesbesökare och ”facebook-gillningar”, men rekordet slogs i november efter succén med tårtningen av tårtkvinnan som setts nästa 200 000 gånger på YouTube. Antalet nya medlemmar i november blev över 80, samtidigt som vår nystartade butik sålde varor för ungefär 10 000kr (100 klistermärken kostar 29kr).

Förutom framgångarna på hemmaplan har året även varit det mest framgångsrika året när det gäller relationen till våra europeiska bröder och våra aktioner i Sverige renderade i löpsedlar både i Polen och Serbien. Kontakterna med andra europeiska nationalister har utökats och en stark vänskap, samsyn och grund håller på att utvecklas.

Än är året inte riktigt slut, och vill det sig väl kommer vi att lagom till jul kunna presentera en liten överraskning, men det är möjligt att julklappen blir lite försenad också, men den som väntar på något gott…

Ett stort tack till alla som har hjälpt till att göra det här året till ett av Nordisk Ungdoms mest framgångsrika år hittills!

God Jul och gott nytt år!

DTS_0155