SDU går på Nordisk Ungdoms linje i Palestinafrågan

I en debattartikel på aftonbladet.se går idag William Hahne och Gustaf Kasselstrand från SDU emot moderorganisationen SD och erkänner den palestinska staten. Artikeln markerar en ny utveckling för ungdomsförbundet och partiet, där taket för diskussion och debatt har höjts betydligt. Det är en välkommen utveckling i ett parti som ofta blivit anklagat för toppstyre.

Att alla folk har rätt till ett eget land är en grundläggande nationalistisk princip som inte går att frångå utan att frångå nationalismen. Det faktum att några få lobbyister inom Sverigedemokraterna har lyckats påverka partiets utrikespolitik tyder på att Sverigedemokraterna står på en otydlig ideologisk grund där kritiken om att partiet egentligen bara är ett enfrågeparti får rätt.

När nu SDU återvänder till partiets nationalistiska rötter gör de det genom en omsorg om det svenska internationella anseendet. Ett anseende som i och med att Sverige var ett att få länder i UNESCO som nekade Palestina medlemskap fick sig en rejäl törn.

Redan från starten av Nordisk Ungdom markerade vi att kampen mot imperialismen och för alla världens förtryckta folk var en av grundpelarna i vårt arbete. Vi markerade att nationalismen är internationell och att det inte finns något motsatsförhållande mellan att arbeta för det svenska folket och att arbeta för andra folks frihet. Det är glädjande att SDU nu tar efter vår linje.