Riksting i Västmanland

Under den gångna helgen arrangerade Nordisk Ungdoms representation i Västmanland organisationens fjärde och sista riksting för i år.

Rikstingen i Nordisk Ungdom arrangeras aldrig två gånger i rad av samma representation, på det sättet ser vi till att hela organisationen drar sitt strå till stacken samtidigt som representationerna får växa och utvecklas.

… Och växt hade det! Strax över 60 deltagare anlände på lördagsförmiddagen till tingslokalen. Nästan dubbelt så många som vi var på föregående ting. Rikstingen är Nordisk Ungdoms högsta beslutande organ och nästan bara de allra mest drivande och engagerade medlemmarna kommer dit.

Strax innan rikstinget började kom en annan glad nyhet: Vi har nått årets målsättning på 400 medlemmar, och det med råge. Vi är, med nästan en månad kvar på året, över 440 medlemmar. En bra bit kvar till den övre målsättningen på 1000 medlemmar, men verkligen en bra bit på vägen efter inte ens två års arbete!

Rikstinget flöt på väldigt bra och många intressanta diskussioner varvades med många spännande beslut. Det var det första rikstinget varifrån vi kvittrade. Du kan läsa kvitterflödet på hashtagen #nuriksting.

Det här var det sista rikstinget för mig som talesman. På nästa riksting den 28 januari i Stockholm kommer jag att avgå efter två år på posten och en ny talesman kommer att väljas för organisationen. En talesman för Nordisk Ungdom får bara sitta i max två år.

Vi vill ha en levande organisation där våra platser och positioner inte är huggna i sten, utan där vi hela tiden försöker att utveckla oss själva och andra.

Självklart kommer jag att stanna i Nordisk Ungdom även efter att jag har avgått som talesman. Men då väntar mig helt nya, spännande uppgifter.

SDU går på Nordisk Ungdoms linje i Palestinafrågan

I en debattartikel på aftonbladet.se går idag William Hahne och Gustaf Kasselstrand från SDU emot moderorganisationen SD och erkänner den palestinska staten. Artikeln markerar en ny utveckling för ungdomsförbundet och partiet, där taket för diskussion och debatt har höjts betydligt. Det är en välkommen utveckling i ett parti som ofta blivit anklagat för toppstyre.

Att alla folk har rätt till ett eget land är en grundläggande nationalistisk princip som inte går att frångå utan att frångå nationalismen. Det faktum att några få lobbyister inom Sverigedemokraterna har lyckats påverka partiets utrikespolitik tyder på att Sverigedemokraterna står på en otydlig ideologisk grund där kritiken om att partiet egentligen bara är ett enfrågeparti får rätt.

När nu SDU återvänder till partiets nationalistiska rötter gör de det genom en omsorg om det svenska internationella anseendet. Ett anseende som i och med att Sverige var ett att få länder i UNESCO som nekade Palestina medlemskap fick sig en rejäl törn.

Redan från starten av Nordisk Ungdom markerade vi att kampen mot imperialismen och för alla världens förtryckta folk var en av grundpelarna i vårt arbete. Vi markerade att nationalismen är internationell och att det inte finns något motsatsförhållande mellan att arbeta för det svenska folket och att arbeta för andra folks frihet. Det är glädjande att SDU nu tar efter vår linje.

Intervju med nordiskungdom.se

Svarade igår på några frågor till nordiskungdom.se som Fredrik Hagberg tyckte vi borde utveckla för läsarna:

Nu har stormen kring SD-stödet lagt sig, sommaren är över och vintern närmar sig. Hur ser du på året som gått hittills?

För mig personligen så har året inneburit många förändringar. Jag har både hunnit gifta mig och få barn. Arbetet med Nordisk Ungdom har varit väldigt spännande och oerhört varierande. Utvecklingstakten har varit enorm och ofta har vi fått anpassa arbetet månad för månad, samtidigt som vi ändå har lyckats hålla oss till det vi har planerat på längre sikt.

Året började med en stor aktivisttopp som höll i sig till 1 maj-demonstrationen i Västerås. Under den perioden gjorde vi organisationen känd för en lite större målgrupp. Under en period så figurerade flera av våra aktioner i riksmedia och på nyhetssändningarna i radio och TV, det var hektiskt period där vi lärde oss väldigt mycket.

Efter 1 maj-demonstrationen så gick vi medvetet in i en ny fas. Hög aktivism under en längre tid sliter mycket på alla inblandade. Man kan bara offra pengar och tid i en stor kvantitet under en kortare period, annars riskerar arbetet att slå tillbaka på aktivisterna, så efter demonstrationen så började vi att arbeta internt, främst genom sociala aktiviteter. Fram tills september anordnade vi ett större arrangemang i månaden med mellan 50-90 deltagare i Stockholm och något färre i övriga avdelningar.

Samtidigt så koncentrerade vi vår verksamhet i Stockholm till att kretsa kring uppbyggandet av Stacken, vår början på ett framtida socialt center. Sedan lanseringsfesten på Stacken i slutet av augusti har verksamheten till stora delar flyttats till Stacken och arbetet med att driva centret.

Även bland de övriga avdelningarna finns planer på Stacken-liknande verksamheter. Vi vill bygga upp sociala center för ungdomar runtom i hela Sverige, och Stacken i Stockholm visar att det inte är omöjligt, utan snarare en väldigt realistisk målsättning.

Nu har vi precis gått in i nästa fas, bliaktiv.nu-kampanjen, som vi kommer att arbeta intensivt med resten av det här året.

När det gäller våra övriga målsättningar för året så har de tangerat våra förväntningar. Vi är snart uppe i 400 medlemmar samtidigt som vi håller på att bygga upp flera lokalavdelningar runt om i landet, bland annat i Småland, Norrland och Skåne. Det har alltid varit viktigt för oss att bygga en organisation som finns representerad över hela, eller stora delar, av landet. Av olika orsaker är det enklast att bygga upp verksamheten i stora städer som Stockholm och Göteborg, men trots att det är främst där som vi på allvar är etablerade så vill att fokus ska ligga på hela landet.

Tror du att vintern kommer bli lika framgångsrik?

I vinter så kommer vi att fortsätta arbetet med bliaktiv.nu-kampanjen, som under tiden kommer att utvecklas och bjuda på nya, innovativa, idéer att sprida vårt budskap på. Det är svårt att sia om framtiden, men jag tror att vi nu börjar mogna så pass mycket som organisation att det är dags att på allvar bygga vår egen rörelse snart. Det är en intressant och spännande tid vi har framför oss, det står helt klart.

Många ungdomar idag drar sig från att bli aktiva, vad tror du skulle krävas för att de ska våga ta steget?

Jag tror egentligen inte att det handlar om att de inte ”vågar”, utan om att vi har varit för dåliga att möta ungdomar på deras villkor. Jag vill se en ny rörelse som är anpassningsbar och följer trender och inte är rädd för nya saker och förändringar, samtidigt som vi aldrig tummar på vår ideologi, och det är precis en sådan rörelse som vi håller på att bygga upp. Vi är inte rädda för att prova saker som andra inte har vågat göra tidigare, vi är inte rädda för att misslyckas och framförallt är vi inte rädda för att lyckas.

Vi representerar 2000-talets nationalister och jag tror att när vi väl har nått ut till våra målgrupper på allvar, så kommer vi att kunna öka antalet aktiva stort.

Det har också ofta pratat om att det är farligt att vara nationalist idag, vad säger du om det?

Jag tror att sådana här typer av frågeställningar är farligare än allt annat. Vi måste se bort ifrån bilden av hur farligt saker och ting kan vara. Vi måste normalisera oss själva, vår ideologi och våra aktivister. Vi är vanliga människor och det är också det vi måste förmedla ut. Vi är varken modigare, smartare, kunnigare eller bättre än andra. Vi är bara svenskar som gör något, istället för att bara prata om det.

Några avslutande ord till läsarna?

Det jag känner att jag saknar är ”feedback”. Jag skulle vilja veta mer av vad folk tycker om våra aktioner, vår strategi, våra målsättningar och vårt sätt att arbeta. Ta gärna några minuter av din tid och skicka dina åsikter till mig på patrik.forsen@nordiskungdom.se, det uppskattas och gör att vi kan bli ännu bättre i framtiden!

Den som söker skall finna

Hur var det här nu med vårt stöd till SD? För några dagar sedan menade jag att stödet inte var nytt utan uttalat så tidigt som minst ett halvår tillbaka på den nyhetstjänst som kritiserat vårt beslut mest, nationell.nu.

Mitt minne sträckte sig tydligen inte nog långt tillbaka, för redan dagarna efter valet 2010 publicerade Nordisk Ungdom en artikel på hemsidan som välkomnar SD:s valframgångar.

En kovändning var det ja…

Jag välkomnar kritik mot våra beslut, men jag hoppas samtidigt att kritikerna kritiserar för just kritikens skull och inte låter sina känslor fångas upp av vissa personers känslostormar.

Riksting i Göteborg

Nyligen så genomförde Nordisk Ungdom årets tredje riksting, denna gång var tinget förlagt till Göteborg. Tinget bjöd inte på särskilt många överraskningar, utan kursen som är lagd för organisationen ligger oförändrad. Mer arbete kommer dock att läggas på, som jag nämnt tidigare, etableringen av nya avdelningar.

Planeringen för vår nästa stora kampanj är i sitt slutskede och jag tror många kommer att bli positiva över att vi fortsätter att prova på nya grepp. Jag ser fram emot en höst som antagligen kommer att bjuda på några överraskningar och flera förändringar.

Varför vi står med ”öppna ansikten”

Många har varit positiva över att Nordisk Ungdoms lokal i Stockholm, Stacken, från starten har varit ”öppen”. Visserligen har vi inte berättat öppet om vilken adress den ligger på men vi har berättat vilken sida av stan och i vilket område. Vi har dessutom, till skillnad från de flesta lokaler nationella har runt om i landet, berättat att vi verkligen har en lokal och bjudit in till pubkväller och andra samkväm helt öppet. Det här är ett tydligt trendbrott från förra årtiondet då slutenheten inom de nationella kretsarna kanske var som störst. Från en expansiv period under 90-talet med flera öppna lokaler runt om i storstäderna gick vi till att gömma oss och därmed även sätta upp mentala barriärer mot resten av samhället.

En god vän har sagt till mig att vi bör vara en del av samhället, men att samhället inte bör vara en del av oss. Det är träffande för den strategi som vi i Nordisk Ungdom idag har. Vi vet att Stacken bara är ett steg på vägen, vi vet att vi riskerar att bli av med den närsomhelst. Men vi är förberedda på det. Skulle hot, hets eller vandaliseringar göra det omöjligt att inneha nuvarande lokal, då flyttar vi bara till en ny, större och bättre. Vi är här för att stanna, och det finns det ingen som kan göra något åt.

Inom några år kommer vi att ha normaliserats i stadsbilden så pass mycket att vi kommer att vara helt öppna med var våra pubar, träningslokaler och sociala center ligger någonstans. Det är lite arbete tills vi är där, men vi är på väg.

Nu gäller det för Nordisk Ungdom att fortsätta på den inslagna vägen. Vi måste bli öppnare och visa ungdomen att vi är de föregångsmänniskor som det här folket så väl behöver. Nu har vi tagit ett steg, imorgon tar vi nästa.

Snart dags för nytt riksting

När vi drog upp riktlinjerna för Nordisk Ungdom för nu två år sedan, så ville vi inte göra om samma misstag som vi märkt av i andra organisationer som vi varit aktiva i. De flesta av oss kom från Nationaldemokraterna och idag är det allmän kännedom att den demokratiska strukturen i partiet kanske inte var, eller är, den allra bästa. Vi förstod att det måste till en förändring när det gällde öppenhet och demokrati i vår organisationskultur – och struktur för att vi skulle kunna komma någon vart. Demokratiunderskottet som vi tidigare hade fått erfara resulterade i att få människor engagerade sig eftersom besluten som fattades över deras huvuden inte rörde dem, eller i vart fall inte fick dem att känna sig delaktiga i beslutsprocessen.

Läs mer

En ny start

För några år sedan försökte jag mig på det här med att ha en egen hemsida. Här tänkte jag samla artiklar, intervjuer och annat som kanske skulle kunna vara av intresse. Men mitt bristande engagemang och tidsbrist fick mig att snabbt inse att det inte var en så god idé: Det fanns annat jag var tvungen att göra som hade högre prioritet. Men efter att åren har gått så känns det nu betydligt mer intressant att på ett enkelt och smidigt sätt kunna uppdatera alla som följer mitt och Nordisk Ungdoms arbete.

På den här sidan kommer jag alltså att försöka hålla dig som läsare á jour med min och Nordisk Ungdoms verksamhet. Välkommen att följa med!