2013 – Ett år av framgång

2013 närmar sig sitt slut och för Nordisk Ungdom betyder det att det snart 4 år har gått sedan starten i januari 2010.

Året blev också det år då organisationen tog ett stort kliv framåt och tog den samlade erfarenheten från 3 års arbete och sammanfattade den i en ny idégrund som kompletterades med en ny, mognare, grafisk profil.

Idégrunden är ett ambitiöst försök att presentera en målriktning för hela vår rörelse, där Nordisk Ungdoms främsta uppgift blir spridandet av en idé. Med idégrunden ligger vägen rak och klar.

Vår styrka ligger främst i vår initiativkraft. Det betyder inte nödvändigtvis att det är vi som alltid sätter agendan, tvärtom så försöker vi istället att utnyttja redan uppkomna situationer och ”pusha” frågan i en viss riktning. Så gjorde vi t.ex i maj då invandrarkravallerna rasade som värst när vi patrullerade svenska områden på gränsen till oroshärdarna för att förhindra att kravallerna spred sig till våra områden. Det var först då som polisen började agera och kravallerna kvästes strax därefter. Det ligger nära sanningen att säga att det var vi, tillsammans med andra nationalister och svenskar (även enskilda invandrare) som faktiskt satte stopp på den här kravallomgången.

Maj månad blev vår dittills mest framgångsrika sett till antalet nya medlemmar, hemsidesbesökare och ”facebook-gillningar”, men rekordet slogs i november efter succén med tårtningen av tårtkvinnan som setts nästa 200 000 gånger på YouTube. Antalet nya medlemmar i november blev över 80, samtidigt som vår nystartade butik sålde varor för ungefär 10 000kr (100 klistermärken kostar 29kr).

Förutom framgångarna på hemmaplan har året även varit det mest framgångsrika året när det gäller relationen till våra europeiska bröder och våra aktioner i Sverige renderade i löpsedlar både i Polen och Serbien. Kontakterna med andra europeiska nationalister har utökats och en stark vänskap, samsyn och grund håller på att utvecklas.

Än är året inte riktigt slut, och vill det sig väl kommer vi att lagom till jul kunna presentera en liten överraskning, men det är möjligt att julklappen blir lite försenad också, men den som väntar på något gott…

Ett stort tack till alla som har hjälpt till att göra det här året till ett av Nordisk Ungdoms mest framgångsrika år hittills!

God Jul och gott nytt år!

DTS_0155

Nordisk Ungdom tar ett stort kliv framåt

 

Den 16 november bjöd Nordisk Ungdom in kärnaktivisterna till ett internt ”kick-off” möte för att presentera den nya logotypen och en helt ny idégrund.

Mötet var ett led i en längre förändringsprocess som i princip har pågått i två års tid. Alltsedan vårt officiella stöd till Sverigedemokraterna har en intern diskussion pågått om vilken väg vi ska välja för vår rörelse. Det känns både skönt och befriande att vi nu nåt till punkten där vi kan presentera resultatet av detta arbete.

Vår målbild samspelar med tre olika geografiska områden:

1) Skandinavien och det skandinaviska folket.

2) Norden och den frihetliga politiska tradition som har funnits här.

3) Europa som ett geopolitiskt och civilisatoriskt block.

Nyheten om idégrunden fick AFA-veteranen Mathias Wåg att välkomna oss ut ur ”identitärgarderoben”; men idégrunden ligger betydligt närmre en allmän europeisk högertradition även om den delvis genomsyras av identitära strömningar.

I och med idégrunden får den pan-nordiska tanken som vårt namn åsyftar en lättförståelig och självklar förklaring:

”Danskar, norrmän, svenskar och deras ättlingar är ett folk – det skandinaviska. Vi talar ett språk, vi delar en kultur, vi utgör en etnicitet och vi förenas av en gemensam framtid. Det skandinaviska folket är inte kopplat till någon statsbildning utan kan fritt definiera sitt eget sammanhang. Vem som är skandinav har inte med medborgarskap att göra utan det handlar istället om en identitet sprungen ur ett gemensamt förflutet. Vi är ett skandinaviskt folk och det är för skandinaverna vi kämpar!”

Nu har vi grunden som vi behöver för att på allvar bygga en skandinavisk rörelse. Det här är första steget, vill du vara med och ta nästa?

Vallentuna Nya – lögnens riddare

För några dagar sedan damp det senaste numret av Vallentuna Nya, en av Vallentunas två kommuntäckande lokaltidningar, ner i min brevlåda. Det som stod i tidningen chockade mig. Jag är van vid lögner och vinklingar från de stora tidningsdrakarna men det här var något helt nytt för mig. Den uppenbara propagandan fascinerar mig. Tror de att någon som var på mötet köper vad de skriver? Är de galna på riktigt?

Jag ska återge det allra värsta för er här. ”Tillresta rasister störde mötet” är rubriken på tidningens framsida. I texten kallas rasisterna för tillresta provokatörer som var där för att skapa en främlingsfientlig stämning.

Eftersom jag var en av de ”tillresta rasisterna” som åsyftas, och eftersom jag vet vilka de andra ”rasisterna” var och varifrån de kommer så blir det hela väldigt lustigt. På mötet kom ungefär 200 personer. Av dem var bara ett drygt dussin organiserade invandringskritiker. Tidningen Nationell Idag var där med två journalister, Jimmy Windeskog var där från ND, några Sverigedemokrater från Vallentuna och de andra nordostkommunerna (Täby, Österåker) var också där. Flest var vi från Nordisk Ungdom, alla från Vallentuna med undantag för någon från Täby och Österåker.

Den absoluta majoriteten av oss kom alltså från Vallentuna och de som inte gjorde de kom från grannkommunerna, med undantag för en person, Jimmy Windeskog från ND. Hur många som bor i just Bällsta vet jag inte, jag vet däremot att situationen med flyktingboendet i Bällsta är en kommunal fråga och inte en fråga enbart för bällstaborna, även om det är de som berörs främst.

Vallentuna Nya hävdar också att vi var där för att ”störa mötet”. Alla 200 som var på mötet vet att det här är som taget ur luften. Det var ingen som störde. Stämningen var stundtals upprörd och hätsk, men situationen var hela tiden ordnad.

Pravda-stilen fortsätter och på insändarsidan skriver Vallentuna Nya följande: ”Falska insändare. Den här veckan fick vi många insändare mot boendet för ensamkommande barn. (ja, de skriver faktiskt barn trots att alla är medvetna om att det rör sig om ungdomar och unga vuxna män) De kom alla från olika personer boende i Vallentuna. Ja, ända tills vi kontrollerade var de skickats ifrån – det visade sig att de flesta datorerna befann sig i Skåne.”

Så motståndet finns, men inte i Vallentuna, utan i den rasistiska och avlägsna SD-högborgen Skåne. Det är nu det börjar bli riktigt läskigt. Det här är helt enkelt inte sant. Vallentuna Nya ljuger och de gör det helt öppet. Inga kritiska insändare har alltså skickats in från vallentunabor, jo jag tackar. Jag vet själv flera stycken vallentunabor som har gjort det, men vad vet jag, de kanske är skåningar hela bunten.

Vansinneslögnerna fortstätter på nästa uppslag: ”Knappt 200 var där. I DN slogs det fast att alla var kommuninvånare, i ett helsidesuppslag och över nästan hela förstasidan på Stockholmsdelen. Fast sanningen var en helt annan, ungefär hälften kom från området, resten bestod av alla journalister och ett stort antal tillresta Sverigedemokrater, några från rena nazistpartier och andra som där enbart för att provocera fram en främlingsfientlig stämning”

Antingen var inte jag och journalisterna som skrev den här artikeln på samma möte, eller så har någon av oss en väldigt speciell uppfattning av hur verkligheten ser ut. Jag satt själv bland Vallentunas politiker. De utgjorde en avsevärd skara av personerna på mötet och kom definitivt inte bara från Bällsta. Det var här som de flesta positiva personerna satt. Enligt Vallentuna Nya skulle alltså hälften ha varit från Bällsta och resten skulle vara journalister, sverigedemokrater, eller något ännu värre.

Nationalisterna skulle alltså tillsammans med journalisterna ha utgjort ungefär 100 personer. Journalisterna var inte särskilt många, även om flera tidningar och TV-kanaler var representerade. Om vi räknar högt och säger att det var 30 journalister på mötet, betyder det att det enligt Vallentuna Nya skulle varit ungefär 70 nationalister på mötet mot de 15-20 som faktiskt fanns där (och där majoriteten var från Vallentuna).

Vallentuna Nya försöker först demonisera nationalisterna genom att kalla oss för rasister och nazister. Nästa steg är att påskina att vi utgjorde en stor del av mötesdeltagarna (och i princip alla negativa deltagare). Reslutatet är att Bällstaborna själva är positiva till boendet, eller om nu någon mot förmodan skulle avvika från den åsikten så är det frågan om en rasist, eller i värsta fall en såndär fullblodsvarulvsnazist.

Vallentuna Nya har en tydlig ambition. Med lögner och vinklingar ska de få vallentunaborna att tycka rätt. Med så taffliga lögner som de presenterar i den här veckans tidning kommer de att få det svårt. Vallentunaborna är mycket smartare än vad de tror.

Riksting i Västmanland

Under den gångna helgen arrangerade Nordisk Ungdoms representation i Västmanland organisationens fjärde och sista riksting för i år.

Rikstingen i Nordisk Ungdom arrangeras aldrig två gånger i rad av samma representation, på det sättet ser vi till att hela organisationen drar sitt strå till stacken samtidigt som representationerna får växa och utvecklas.

… Och växt hade det! Strax över 60 deltagare anlände på lördagsförmiddagen till tingslokalen. Nästan dubbelt så många som vi var på föregående ting. Rikstingen är Nordisk Ungdoms högsta beslutande organ och nästan bara de allra mest drivande och engagerade medlemmarna kommer dit.

Strax innan rikstinget började kom en annan glad nyhet: Vi har nått årets målsättning på 400 medlemmar, och det med råge. Vi är, med nästan en månad kvar på året, över 440 medlemmar. En bra bit kvar till den övre målsättningen på 1000 medlemmar, men verkligen en bra bit på vägen efter inte ens två års arbete!

Rikstinget flöt på väldigt bra och många intressanta diskussioner varvades med många spännande beslut. Det var det första rikstinget varifrån vi kvittrade. Du kan läsa kvitterflödet på hashtagen #nuriksting.

Det här var det sista rikstinget för mig som talesman. På nästa riksting den 28 januari i Stockholm kommer jag att avgå efter två år på posten och en ny talesman kommer att väljas för organisationen. En talesman för Nordisk Ungdom får bara sitta i max två år.

Vi vill ha en levande organisation där våra platser och positioner inte är huggna i sten, utan där vi hela tiden försöker att utveckla oss själva och andra.

Självklart kommer jag att stanna i Nordisk Ungdom även efter att jag har avgått som talesman. Men då väntar mig helt nya, spännande uppgifter.

Intervju med nordiskungdom.se

Svarade igår på några frågor till nordiskungdom.se som Fredrik Hagberg tyckte vi borde utveckla för läsarna:

Nu har stormen kring SD-stödet lagt sig, sommaren är över och vintern närmar sig. Hur ser du på året som gått hittills?

För mig personligen så har året inneburit många förändringar. Jag har både hunnit gifta mig och få barn. Arbetet med Nordisk Ungdom har varit väldigt spännande och oerhört varierande. Utvecklingstakten har varit enorm och ofta har vi fått anpassa arbetet månad för månad, samtidigt som vi ändå har lyckats hålla oss till det vi har planerat på längre sikt.

Året började med en stor aktivisttopp som höll i sig till 1 maj-demonstrationen i Västerås. Under den perioden gjorde vi organisationen känd för en lite större målgrupp. Under en period så figurerade flera av våra aktioner i riksmedia och på nyhetssändningarna i radio och TV, det var hektiskt period där vi lärde oss väldigt mycket.

Efter 1 maj-demonstrationen så gick vi medvetet in i en ny fas. Hög aktivism under en längre tid sliter mycket på alla inblandade. Man kan bara offra pengar och tid i en stor kvantitet under en kortare period, annars riskerar arbetet att slå tillbaka på aktivisterna, så efter demonstrationen så började vi att arbeta internt, främst genom sociala aktiviteter. Fram tills september anordnade vi ett större arrangemang i månaden med mellan 50-90 deltagare i Stockholm och något färre i övriga avdelningar.

Samtidigt så koncentrerade vi vår verksamhet i Stockholm till att kretsa kring uppbyggandet av Stacken, vår början på ett framtida socialt center. Sedan lanseringsfesten på Stacken i slutet av augusti har verksamheten till stora delar flyttats till Stacken och arbetet med att driva centret.

Även bland de övriga avdelningarna finns planer på Stacken-liknande verksamheter. Vi vill bygga upp sociala center för ungdomar runtom i hela Sverige, och Stacken i Stockholm visar att det inte är omöjligt, utan snarare en väldigt realistisk målsättning.

Nu har vi precis gått in i nästa fas, bliaktiv.nu-kampanjen, som vi kommer att arbeta intensivt med resten av det här året.

När det gäller våra övriga målsättningar för året så har de tangerat våra förväntningar. Vi är snart uppe i 400 medlemmar samtidigt som vi håller på att bygga upp flera lokalavdelningar runt om i landet, bland annat i Småland, Norrland och Skåne. Det har alltid varit viktigt för oss att bygga en organisation som finns representerad över hela, eller stora delar, av landet. Av olika orsaker är det enklast att bygga upp verksamheten i stora städer som Stockholm och Göteborg, men trots att det är främst där som vi på allvar är etablerade så vill att fokus ska ligga på hela landet.

Tror du att vintern kommer bli lika framgångsrik?

I vinter så kommer vi att fortsätta arbetet med bliaktiv.nu-kampanjen, som under tiden kommer att utvecklas och bjuda på nya, innovativa, idéer att sprida vårt budskap på. Det är svårt att sia om framtiden, men jag tror att vi nu börjar mogna så pass mycket som organisation att det är dags att på allvar bygga vår egen rörelse snart. Det är en intressant och spännande tid vi har framför oss, det står helt klart.

Många ungdomar idag drar sig från att bli aktiva, vad tror du skulle krävas för att de ska våga ta steget?

Jag tror egentligen inte att det handlar om att de inte ”vågar”, utan om att vi har varit för dåliga att möta ungdomar på deras villkor. Jag vill se en ny rörelse som är anpassningsbar och följer trender och inte är rädd för nya saker och förändringar, samtidigt som vi aldrig tummar på vår ideologi, och det är precis en sådan rörelse som vi håller på att bygga upp. Vi är inte rädda för att prova saker som andra inte har vågat göra tidigare, vi är inte rädda för att misslyckas och framförallt är vi inte rädda för att lyckas.

Vi representerar 2000-talets nationalister och jag tror att när vi väl har nått ut till våra målgrupper på allvar, så kommer vi att kunna öka antalet aktiva stort.

Det har också ofta pratat om att det är farligt att vara nationalist idag, vad säger du om det?

Jag tror att sådana här typer av frågeställningar är farligare än allt annat. Vi måste se bort ifrån bilden av hur farligt saker och ting kan vara. Vi måste normalisera oss själva, vår ideologi och våra aktivister. Vi är vanliga människor och det är också det vi måste förmedla ut. Vi är varken modigare, smartare, kunnigare eller bättre än andra. Vi är bara svenskar som gör något, istället för att bara prata om det.

Några avslutande ord till läsarna?

Det jag känner att jag saknar är ”feedback”. Jag skulle vilja veta mer av vad folk tycker om våra aktioner, vår strategi, våra målsättningar och vårt sätt att arbeta. Ta gärna några minuter av din tid och skicka dina åsikter till mig på patrik.forsen@nordiskungdom.se, det uppskattas och gör att vi kan bli ännu bättre i framtiden!

En ny start

För några år sedan försökte jag mig på det här med att ha en egen hemsida. Här tänkte jag samla artiklar, intervjuer och annat som kanske skulle kunna vara av intresse. Men mitt bristande engagemang och tidsbrist fick mig att snabbt inse att det inte var en så god idé: Det fanns annat jag var tvungen att göra som hade högre prioritet. Men efter att åren har gått så känns det nu betydligt mer intressant att på ett enkelt och smidigt sätt kunna uppdatera alla som följer mitt och Nordisk Ungdoms arbete.

På den här sidan kommer jag alltså att försöka hålla dig som läsare á jour med min och Nordisk Ungdoms verksamhet. Välkommen att följa med!