Riksting i Västmanland

Under den gångna helgen arrangerade Nordisk Ungdoms representation i Västmanland organisationens fjärde och sista riksting för i år.

Rikstingen i Nordisk Ungdom arrangeras aldrig två gånger i rad av samma representation, på det sättet ser vi till att hela organisationen drar sitt strå till stacken samtidigt som representationerna får växa och utvecklas.

… Och växt hade det! Strax över 60 deltagare anlände på lördagsförmiddagen till tingslokalen. Nästan dubbelt så många som vi var på föregående ting. Rikstingen är Nordisk Ungdoms högsta beslutande organ och nästan bara de allra mest drivande och engagerade medlemmarna kommer dit.

Strax innan rikstinget började kom en annan glad nyhet: Vi har nått årets målsättning på 400 medlemmar, och det med råge. Vi är, med nästan en månad kvar på året, över 440 medlemmar. En bra bit kvar till den övre målsättningen på 1000 medlemmar, men verkligen en bra bit på vägen efter inte ens två års arbete!

Rikstinget flöt på väldigt bra och många intressanta diskussioner varvades med många spännande beslut. Det var det första rikstinget varifrån vi kvittrade. Du kan läsa kvitterflödet på hashtagen #nuriksting.

Det här var det sista rikstinget för mig som talesman. På nästa riksting den 28 januari i Stockholm kommer jag att avgå efter två år på posten och en ny talesman kommer att väljas för organisationen. En talesman för Nordisk Ungdom får bara sitta i max två år.

Vi vill ha en levande organisation där våra platser och positioner inte är huggna i sten, utan där vi hela tiden försöker att utveckla oss själva och andra.

Självklart kommer jag att stanna i Nordisk Ungdom även efter att jag har avgått som talesman. Men då väntar mig helt nya, spännande uppgifter.

Riksting i Göteborg

Nyligen så genomförde Nordisk Ungdom årets tredje riksting, denna gång var tinget förlagt till Göteborg. Tinget bjöd inte på särskilt många överraskningar, utan kursen som är lagd för organisationen ligger oförändrad. Mer arbete kommer dock att läggas på, som jag nämnt tidigare, etableringen av nya avdelningar.

Planeringen för vår nästa stora kampanj är i sitt slutskede och jag tror många kommer att bli positiva över att vi fortsätter att prova på nya grepp. Jag ser fram emot en höst som antagligen kommer att bjuda på några överraskningar och flera förändringar.

Snart dags för nytt riksting

När vi drog upp riktlinjerna för Nordisk Ungdom för nu två år sedan, så ville vi inte göra om samma misstag som vi märkt av i andra organisationer som vi varit aktiva i. De flesta av oss kom från Nationaldemokraterna och idag är det allmän kännedom att den demokratiska strukturen i partiet kanske inte var, eller är, den allra bästa. Vi förstod att det måste till en förändring när det gällde öppenhet och demokrati i vår organisationskultur – och struktur för att vi skulle kunna komma någon vart. Demokratiunderskottet som vi tidigare hade fått erfara resulterade i att få människor engagerade sig eftersom besluten som fattades över deras huvuden inte rörde dem, eller i vart fall inte fick dem att känna sig delaktiga i beslutsprocessen.

Läs mer