Nordisk Ungdoms stöd till SD

Vi var fyra personer som från början grundade Nordisk Ungdom. Vi kom från olika delar av Sverige och hade olika bakgrunder, men gemensamt var att vi alla tidigare hade varit aktiva i Nationaldemokraterna, det parti som bildades 2001 som följd av den största splittringen i Sverigedemokraternas historia och som under ett par år tävlade med SD om vilket av partierna som bäst kunde företräda nationalismen i Sverige.

Det var egentligen bara slumpen som fick oss att gå med i ND och inte i SD. I mitt fall hade jag i början av 2000-talet blivit alltmer politiskt intresserad och sökte mig fram efter ett alternativ att engagera mig i. I Stockholm var SD helt utraderat, varför det naturligt blev ND som var på frammarsch.

När vi senare startade Nordisk Ungdom var SD fortfarande ett ganska litet parti som ännu inte kommit in i riksdagen, men det ändrades snart och partiet kom redan samma år in. Allteftersom vi mer och mer räknade ut ND blev vår syn på SD positivare och efter riksdagsinträdet blev det naturligt att cirkeln slöts och vi gav SD vårt officiella stöd.

Det stödet försöker nu användas för att kleta ner SD så mycket som möjligt, i något av alla de hundratals tafatta, meningslösa, försök att sänka deras väljarstöd. Det är ett märkligt resonemang som förs, där SD på något sätt ska behöva försvara sig på grund av vårt stöd, samtidigt som Nordisk Ungdom beskrivs som en militant organisation där aktivister kallas för ”krigare”, allt i ett försök att utmåla NU som en så hemsk organisation som möjligt.

De som har följt med i vår unga organisations historia vet att den bild som massmedia försöker klistra på oss inte stämmer:

* Nordisk Ungdom är en idérörelse som genom färgstarka och uppseendeväckande aktioner försöker att påverka den politiska debatten.

* Nordisk Ungdom tar avstånd från våld, trakasserier och hot.

* Det är sant att vi har genomfört flera färgstarka och provocerande aktioner, men vi arbetar inom lagens ramar (och när vi balanserar på gränsen till vad som är lagligt eller inte så gör vi det enbart då vi anser oss ha den moraliska rätten att göra så, inte olikt t.ex hur Greenpeace arbetar)

* Ibland har vi gjort aktioner som vi är mer nöjda med i efterhand och ibland har vi gjort sådana som vi är mindre nöjda med. Vi är en organisation med ungdomsfokus och har aldrig varit rädda för att testa nya saker, eller göra provocerande aktioner som känns rätt för stunden men som i efterhand inte visat sig var så genomtänkta.

Vårt förhållande till Sverigedemokraterna är enkelt. Vi är en del av den framväxande Sverigevänliga rörelsen i vårt land, men vi har inga organisatoriska kopplingar till varandra och Nordisk Ungdom uppmanar inte till dubbelanslutningar i Sverigedemokraterna. I de fall då detta förekommit så gäller det på stödmedlemsnivå. Vi vill att det ska gå bra för Sverigedemokraterna och ger Mattias Karlsson, tf. partiledare för SD vårt fulla stöd i den valrörelse som partiet nu kommer att driva inför det, förhoppningsvis snart, utlysta extravalet.

10735688_10154738843760500_1719603584_n

Den som söker skall finna

Hur var det här nu med vårt stöd till SD? För några dagar sedan menade jag att stödet inte var nytt utan uttalat så tidigt som minst ett halvår tillbaka på den nyhetstjänst som kritiserat vårt beslut mest, nationell.nu.

Mitt minne sträckte sig tydligen inte nog långt tillbaka, för redan dagarna efter valet 2010 publicerade Nordisk Ungdom en artikel på hemsidan som välkomnar SD:s valframgångar.

En kovändning var det ja…

Jag välkomnar kritik mot våra beslut, men jag hoppas samtidigt att kritikerna kritiserar för just kritikens skull och inte låter sina känslor fångas upp av vissa personers känslostormar.

Vårt stöd till SD inte nytt

Efter veckor av intensiv debatt om Nordisk Ungdoms ställningstagande för SD, har nu debatten ebbat ut. Många som inte varit insatta i vårt arbete blev ”tagna på sängen” och vi har av en del upplevts som oberäkneliga, och det kanske med rätta. Inte för att vi har varit oberäkneliga, utan för att vi borde bli bättre på att förmedla våra åsikter och vår strategi.

Flera steg håller på att tas för att lösa den problematiken, bland annat har vår hemsida fått en annan utformning, där besökaren snabbt och enkelt kan läsa om vår aktivitet på olika sociala forum och kommentera våra nyheter och aktioner. Den här bloggen är ett annat exempel på vår nya kommunikationsstrategi.

Redan i mars gick jag i en intervju som publicerades på nationell.nu ut med att vi såg positivt på SD och deras intåg i riksdagen.

Patrik Forsén: Ledande sverigedemokrater gillar oss

Övergreppen på Husbybadet i Stockholm skapade ett unikt strategiskt samarbete mellan regimkritiska nättidningar och organisationer. Frivilligt eller ofrivilligt. Politiskt Inkorrekt avslöjade händelsen. Henrik Johansson förtydligade den. Nationell.nu och Fria Tider hetsade upp stämningen. Nordisk Ungdom kastade ägg på transitboendet där gärningsmännen bodde. Björn Söder länkade till händelsen – och stod sedan på sig. Därefter tog Nordisk Ungdom vid igen, och ”attackerade” Jan Helins bostad. Något som på nytt avslöjade medias hyckleri och ryktesspridning. För det var inte en ”mycket allvarlig händelse”, som en journalist uttryckte det, utan en 17-årig aktivist som satte upp affischer i Jan Helins bostadsområde.

Nu har stormen lugnat ner sig. Men än är det inte över.

Nationell.nu har pratat med Patrik Forsén, talesperson för Nordisk Ungdom. Han avslöjar att många sverigedemokrater hört av sig till organisationen efter den senaste tidens uppståndelse. Dessutom berättar han att Nordisk Ungdom planerar en hel kampanj mot Husbybadet, för att en gång för alla sätta stoppa för övergreppen på det ökända badhuset. Han säger att han ser Sverigedemokraterna som en rekryteringsbas.

Vad var din personliga reaktion efter övergreppen på Husbybadet?

– Tyvärr är det väldigt lätt att bli ”härdad” och vänja sig vid alla negativa nyheter. Många blir bedövade och slutar känna efter, andra vänder bort ögonen från otäcka nyheter. Till skillnad mot vad våra motståndare försöker att utmåla oss som så tror jag att vi nationalister är de enda som verkligen bryr oss och känner empati. Människor som i ena stunden kallar oss för rasister för att i nästa stund beskriva sexuella övergrepp i förmildrande termer är de som verkligen saknar empati och medkänsla för andra människor. Själv reagerade jag med avsky och bestämde mig ganska snart för att min reaktion inte bara skulle stanna där. Jag kände mig tvungen att agera. Står vi inte upp för våra barn är vi inte värdiga att kalla oss för män.

– Det är bra att fler och fler har börjat engagera sig i frågan om Sveriges framtid och Sverigedemokraternas framgångar har verkligen lyft nationalismen i Sverige. Genom vårt engagemang i Nordisk Ungdom vill vi få människor att inte bara stanna vid att rösta vart fjärde år utan även ta tag i dagsaktuella problem. Vi visar att det går och vi vet att fler kommer att följa vårt exempel.

– När vi engagerade oss emot strippstångsdansen för sexåringar ledde det till att Dancing Queen Studios backade och införde åldersgräns. Vi har makten över våra egna öden, det gäller bara att ta den.

Expo påstår att ni skrek ”svartskallar” efter äggkastningen mot transitboendet?

– Vi filmade hela aktionen i lördags och ingenstans hör man någon ropa något som kan uppfattas som hets mot folkgrupp. De kommer inte att kunna stoppa oss med diskriminerande lagar eller med lögner. Vi är för en oinskränkt yttrandefrihet och arbetar för ett slopande av hetslagstiftningen. Med dagens utformning av lagen är den dessutom diskriminernade mot ursprungsbefolkningen.

Enligt Expo trakasserar Nordisk Ungdom sina motståndare, stämmer det?

– Vi har valt att aldrig uttala oss till Expo på grund av deras oseriösa journalistik och historia. Deras arbetssätt är oetiskt och deras kartläggning av nationalister borde räknas som olaglig. Jag tror att människor som läser den fria median är så pass insatta att jag inte borde behöva bemöta anklagelser från Expo, men för att förtydliga vår politik, vårt arbetssätt och våra mål så ska jag ändå ge ett svar på frågan.

– När Expo använder ordet trakasserar så förminskar de orsakerna till varför aktionerna utförs. När Anna-Lena Lodenius i ett uttalande säger att svenskfientligheten bara fanns i nationalisters huvuden så förminskar hon offrenas lidande. För dem är svenskfientligheten i allra högsta grad verklig. Det krävs någon med en otrolig von oben-attityd för att uttala sig så nedsättande. Men problemet, som Expo ser det, är vår reaktion. Vi satte upp kors utanför hennes bostad för att ge dem som fallit offer för svenskfientligt våld ett ansikte och visa med namn och bild att offren i allra högsta grad är verkliga människor och inga fantasier. Att stå upp för människor som inte längre kan försvara sig eftersom de mördats blir bara till trakasserier i Anna-Lena Lodenius och Expos verklighetsfrämmande världsbild.

Vad anser du om våld för att uppnå politiska mål?

– Vi har grundat alla våra hittilsvarande framgångar på en icke-våldsstrategi och ska vi fortsätta framåt måste vi fortsätta på den vägen. Jag förstår att människor känner starka känslor inför övergrepp och orättvisor men våld är inte och kommer aldrig att vara lösningen. Låt oss istället inspireras av de fredliga, folkliga, revolutionerna i östeuropa och nu senast i arabvärlden.

– Vi ska aldrig acceptera att vi hunsas, vi ska alltid kräva vår rätt till självförsvar, men vi ska inte använda våld som ett politiskt medel. Vi har sanningen och rätten på vår sida. Låt sanningen vara vår sköld och rätten vårt svärd.

Kommer ni släppa detta nu?

– De målsättningar som vi från början hade med aktionen är uppnådda. Vi har, tillsammans med alla svenskar som sett igenom massmedias vinklingar, tvingat media att rapportera om det inträffade. Fler och fler har gjorts medvetna om att media tar ställning för personer som våldför sig på svenska flickor istället för att sakligt rapportera om det som har inträffat.

– Vi kommer inte att släppa det här utan fortsätta att bevaka händelsen. Jag vill inte avslöja något nu, men planer för kommande aktioner finns, dock inte sagt att det gäller just mot flyktingförläggningen. Långsiktigt så planerar vi en kommande kampanj mot Husbybadet, där vi kommer att kräva av dem att börja ta ansvar för sina gäster. Om de inte kan ansvara för svenskarnas säkerhet får de helt enkelt införliva separata tider så att svenskar kan få bada i trygghet och med vetskap att de inte kommer att bli trakasserade och våldtagna. Planerna ligger dock i sin linda varför det är bättre att jag inte går in djupare på det.

Ni utförde även en aktion mot företaget Attendo, som ansvarar för transitboendet. Hur ser ni på deras ansvar för övergreppen?

– Den privatiserade vården i Sverige är inte helt oproblematisk. I slutändan finns det bara en aktör som tjänar på det och det är ägarna av de stora vårdföretagen. När Attendo vill förhandla till sig ett kontrakt från ett mindre företag kan de göra det utan svårighet. De kan, trots en kortsiktig förlust, tvinga små företag i konkurs genom att sänka sin andel i kontrakt- upphandlingarna. Mångfalden inom vården är död och kvar finns de stora aktörerna som gör enorma vinster. Vi har tidigare skrivit om Attendos kopplingar till makteliten. Vi ser hur deras cyniska profithunger kostar oss skattebetalare enorma summor samtidigt som arbetarna på Attendo får det allt sämre.

– Attendos ledning har det yttersta ansvaret. Vi ville med vår aktion visa att vi inte har missat det. Vi kräver att Attendo ber flickorna om ursäkt och avsäger sig alla sina kontrakt med boenden för ”ensamkommande flyktingbarn”, det är det minsta de kan göra för att rädda sitt anseende.

Det ryktas att sverigedemokrater har stöttat er efter den här aktionen. Vad säger du om det?

– Det är många som har hört av sig till oss och gett sitt gillande, däribland sverigedemokrater, även i ledande ställning. Vi ser positivt på Sverigedemokraternas framgångar och tror att det gynnar svensk nationalism överlag. Även om vi inom vissa områden har olika åsikter så är deras framgångar i grunden positiva. Vi ser positivt på att sverigedemokrater hör av sig till oss. SD är en damm vi nationella kan fiska i.